in samenwerking met:
APPLE TREE HELPDESK
020 - 470 09 20

Variabel Pensioen

Doorgaan met beleggen tijdens jouw pensioenuitkering
In 2016 is de Pensioenwet aangepast waardoor het nu ook mogelijk is om door te beleggen en een variabel pensioen op basis van beleggingen aan te kopen. De wet is aangepast omdat door de lage rente de hoogte van de gegarandeerde pensioen voor veel mensen helaas tegen valt. Bij een variabel pensioen wordt jouw pensioenuitkering jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Maar wat is precies een variabel pensioen? De hoogte van deze variabele uitkering is afhankelijk van het rendement op beleggingen, de ontwikkeling van de levensverwachting en de ontwikkeling van de rente. Hieronder leggen we dit nog verder uit!

MEER INFORMATIE OVER DOORBELEGGEN:  

HOE HOOG IS DE UITKERING BIJ EEN VARIABEL PENSIOEN?
Doordat verschillende factoren onzeker zijn kunnen wij niet op voorhand voorspellen hoeveel je van jaar tot jaar gaat ontvangen. Wel kunnen wij voor jou berekenen hoe hoog de uitkering in het eerste jaar wordt wanneer je kiest voor doorbeleggen. De verzekeraar geeft ook een prognose af van de uitkering na 10 jaar.

COMBINATIE BELEGGEN EN GARANTIE
Wanneer je wilt profiteren van de mogelijkheden van het doorbeleggen, maar niet met je volledige pensioenkapitaal het risico wilt nemen, kan je de mogelijkheden ook combineren. Een deel van het kapitaal kan je gebruiken om een gegarandeerde uitkering aan te kopen en een ander deel voor een variabel pensioen. Zo heb je de zekerheid van een vaste uitkering en toch de kans op een hogere uitkering.

KAN IK ZELF KIEZEN WAARIN BELEGD WORDT?
Nee. De verzekeraars die op dit moment een beleggingspensioen aanbieden bieden geen keuzevrijheid m.b.t. de beleggingsmix. Er zijn wel grote verschillen tussen de verzekeraars onderling. De verhouding tussen aandelen en vastrentende waarden verschilt per verzekeraar.

WAAR WORDT IN BELEGD?
De verzekeraars hebben gekozen voor een zogenaamde lifecycle beleggingsmix. Dat houdt in dat de samenstelling van de portefeuille en het bijbehorende risico wijzigt gedurende de looptijd. Wij van Apple Tree bespreken graag jouw persoonlijke situatie zodat wij kunnen beoordelen welke producten voor jou interessant kunnen zijn. In de offerte die je vervolgens ontvangt staat exact vermeld waar in belegd wordt.

WELKE RISICO'S HOREN BIJ EEN VARIABEL PENSIOEN?
Jaarlijks wordt jouw uitkering opnieuw vastgesteld. Deze uitkering kan hoger maar kan ook lager zijn. Bij deze berekening zijn drie onzekere factoren van belang.

1. De hoogte van het beschikbare kapitaal.
Uiteraard fluctueert dit kapitaal aan de hand van het rendement op de beleggingen.
 
2. De levensverwachting.
Kiest je voor een vast pensioen dan staat je uitkering vast. Het risico dat mensen steeds ouder worden en de uitkering steeds langer uitbetaald moet worden ligt volledig bij het pensioenfonds. Kies je voor doorbeleggen dan komt dit risico bij jou te liggen. Bij de jaarlijkse berekening van de uitkering wordt namelijk gerekend met de dan geldende levensverwachting. Worden mensen ouder dan heeft dit een negatieve invloed op de hoogte van uw uitkering.

3. De rente.
Een derde variabele die van invloed zal blijven is de hoogte van de rente. Bij de jaarlijkse berekening van de uitkering wordt gerekend met de dan geldende rente.

KAN IK TUSSENTIJDS KIEZEN VOOR EEN SWITCH NAAR GARANTIE?
Helaas is er in de nieuwe wetgeving geen mogelijk gecreëerd om op een later moment te kiezen voor een omzetting naar garantie. Wat ons betreft een gemiste kans! Kies je voor een variabel pensioen dan kan je bij een stijgende rente niet terug komen op jouw besluit.

AUTOMATISCH OMZETTEN NAAR GARANTIE
Een aantal aanbieders heeft er voor gekozen om de beleggingen tijdens de looptijd om te zetten naar garantie. Er zijn verschillende opties mogelijk. Een voorbeeld is een uitkering waarbij na 20 jaar het aanwezige kapitaal wordt omgezet naar een vaste gegarandeerde uitkering. Deze omzetting vindt plaats tegen de dan geldende rente. Een andere verzekeraar kiest er voor om jaarlijks 1/20 deel van het kapitaal om te zetten naar garantie. Blijf je liever levenslang beleggen dan kan dat uiteraard ook.

HOOG-LAAG
Het is niet mogelijk om het zogenaamde hoog-laag pensioen waarbij de uitkering in de eerste jaren wat hoger is te combineren met een variabele uitkering. Een hoog-laag is uitsluitend toegestaan in combinatie met een vast en gegarandeerd pensioen.

VRAGEN OF ADVIES?
Heb je naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen of behoefte aan advies over jouw persoonlijke situatie dan kan je telefonisch contact opnemen met een van onze experts. Je kan ons (Apple Tree) bereiken via 020-4700920.

Apple Tree gebruikt cookies

Apple Tree gebruikt Functionele en Analytische cookies voor website optimalisatie en statistieken.